About An Communications (AC)

Slogan:

Location: 460/07 Kinh Dương Vương, Bình Tân

Hotline:

Geographic Focus: Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: Digital Marketing, Performance Marketing, PR, Tư vấn Marketing tổng thể, Video Production

Website:
Email:


An Communications hình thành với mục tiêu hỗ trợ  tối ưu về mặt chi phí và mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc quảng bá hình ảnh của thương hiệu thông qua nhiều hình thức khác nhau nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc kinh doanh của Khách hàng. Thông qua các dịch vụ:

 1. Sản xuất TVC, viral video
 2. Content marketing
 3. Digital Marketing (Display Ads)
 4. PR Solution
 5. Google, Facebook, Instagram Ads
 6. Social Media
 7. KOL/Influencer & Micro influencer booking

Tounch in An Communications (AC)

 • Twitter:
 • Linkedin:
 • Instagram:
 • Facebook: https://www.facebook.com/An-Communications-113709890378919/

An Communications (AC) on Social Media