About Bizman Group

Slogan: Lấy khách hàng làm trung tâm. Đặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ lên hàng đầu.

Location: 50A Đăng Dung, phường Tân Định, Quận 1

Hotline:

Geographic Focus: Đồng Nai, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: Branding và Design, Creative, Digital Marketing, OOH

Website:
Email:


Năm 2003, thời điểm các doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển mình sang cơ chế thị trường, khi mà những ý tưởng kinh doanh táo bạo nhất bắt đầu bùng nổ và thành hiện thực, cũng là lúc Bizman ra đời. Nhận thấy tiềm năng to lớn của ngành tuyền thông – quảng cáo nói chung và quảng cáo ngoài trời nói riêng, người kiến tạo nên Bizman đã đặt những “viên gạch” đầu tiên cho Bizman Group.
Lấy truyền thông – quảng cáo làm nền tảng, trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Bizman đã xây dựng được một hệ thống các công ty thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với quyết tâm không ngừng thay đổi và sáng tạo, Bizman hướng đến trở thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, lấy công nghệ làm nền tảng phát triển tư duy sáng tạo, lấy hiệu quả làm mục tiêu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Tounch in Bizman Group

  • Twitter:
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bizman-group/
  • Instagram:
  • Facebook: https://www.facebook.com/Bizman.JSC

Bizman Group on Social Media