About Công ty CP CNS Mantan Việt Nam

Slogan: Best choice, best price

Location: 299 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline:

Geographic Focus: Hà Nội, Vietnam

Business Segment: Digital Marketing, Giải Pháp CRM, Chatbot, Hosting, Máy Chủ, Tên Miền, Website Development

Website:
Email:


Mantan Việt Nam

Công ty Cổ phần công nghệ số Mantan Việt Nam được thành lập từ Tháng 7/2015, trụ sở tại số 299 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Mantan Việt Nam khởi nghiệp các dự án công nghệ từ năm 2017.

Mantan đã phát triển hệ sinh thái công nghệ nhằm hỗ trợ đối tác: ManMo Web, ManMo Ads, ManMo 3H, ManMo AI

Mantan lập trình và phát triển các sản phẩm công nghệ nhằm hỗ trợ đối tác doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

Tounch in Công ty CP CNS Mantan Việt Nam

  • Twitter:
  • Linkedin:
  • Instagram:
  • Facebook:

Công ty CP CNS Mantan Việt Nam on Social Media