About CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MỸ THUẬT ÁNH VÀNG

Slogan:

Location: A5/9 Nguyễn Cữu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh

Hotline:

Geographic Focus: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: Event, In ấn, Sản Xuất POSM, Video Animation, Video Production

Website:
Email:


CÔNG TY ÁNH VÀNG CHUYÊN THI CÔNG VÀ DÀN DỰNG SÂN KHẤU MỸ THUẬT  DỰA TRÊN NHỮNG THIẾT KẾ PHỨC TẠP TỪ KHÁCH HÀNG, THI CÔNG MÔ HÌNH CẢNH TRÍ PHỤC VỤ TIẾT MỤC SÂN KHẤU NGHỆ THUẬT, NGOÀI RA CÒN THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC LIÊN QUAN ĐẾN PRODUCTION NHƯ DIỄN HỌA 3D, QUAY DỰNG TVC , THIẾT KẾ BOOTH, SÂN KHẤU CƠ BẢN, MÀN SAO V..V. VỚI DỊCH VỤ TỐT NHẤT VÀ CHI PHÍ TỐT NHẤT CÓ THỂ ĐỂ LÀM HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG.

Tounch in CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MỸ THUẬT ÁNH VÀNG

  • Twitter:
  • Linkedin:
  • Instagram:
  • Facebook: https://www.facebook.com/anhvangart/

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MỸ THUẬT ÁNH VÀNG on Social Media