About DiArte Production

Slogan:

Location: 31 Lê Thi Riêng Quận 1

Hotline:

Geographic Focus: Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: Creative, Event, Media booking, Photography & Shooting, Video Production

Website:
Email:


Team chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan về sản xuất media hình ảnh và tổ chức sự kiện cho các đối tác có nhu cầu.

Tounch in DiArte Production

  • Twitter:
  • Linkedin:
  • Instagram:
  • Facebook: https://www.facebook.com/DiArteProduction/

DiArte Production on Social Media