About Kenh14 Campaigns

Slogan:

Location: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0949875676

Geographic Focus: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: Event, Influencer Marketing & KOL booking, PR, Social Media, Tư vấn Marketing tổng thể

Website: https://kenh14.vn/


Tounch in Kenh14 Campaigns

  • Twitter:
  • Linkedin:
  • Instagram: https://www.instagram.com/kenh14official/
  • Facebook: https://www.facebook.com/K14vn/

Kenh14 Campaigns on Social Media