About Lava Digital Media

Slogan: LAVA DIGITAL – efficiency matters!

Location: 259A Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline:

Geographic Focus: Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: Digital Marketing, Influencer Marketing & KOL booking, Media booking, Mobiles Marketing / SMS Marketing, SEO SEM

Website:
Email:


Tại Lava Digital Media, chúng tôi cung cấp tổng hợp các giải pháp digital media với phương châm “integrated inventory”:

 • – Programmatic ads
 • – Local adnetwork
 • – In app/game inventory
 • – SMS aggregator
 • – Wifi marketing network
 • – Spotify (Đại lý độc quyền tại VN)
 • – Tiktok
 • – Audience targeting based on footfall historical data (LifeSight)

Khách hàng chính của chúng tôi là các Agency lớn tại Việt Nam.

Tounch in Lava Digital Media

 • Twitter:
 • Linkedin:
 • Instagram:
 • Facebook:

Lava Digital Media on Social Media