About Maskcodex Co.Ltd

Slogan: We make a difference for your brand

Location: 125/7 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Q.12, Hồ Chí Minh

Hotline:

Geographic Focus: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: App Development, Event, Website Development

Website:
Email:


  1. Thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp
  2. Thiết kế website bán hàng, thương mại điện tử
  3. Thiết kế ứng dụng (Android, iOS, Hybrid App)
  4. Thiết kế hệ thống (Hệ thống chấm công, loyalty, quản lý nhân sự…)
  5. Thiết kế games 2D, Mini game chạy sự kiện trên Website.

Liên hệ: 0986.030.290 – Zalo
Messenger: https://www.facebook.com/maskcodex/

Tounch in Maskcodex Co.Ltd

  • Twitter:
  • Linkedin:
  • Instagram:
  • Facebook: https://www.facebook.com/maskcodex/

Maskcodex Co.Ltd on Social Media