About MTech Digital

Slogan: Innovate Your World

Location: 18 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Hotline:

Geographic Focus: Hồ Chí Minh, Vietnam

Business Segment: App Development, AR & VR, Event, Website Development

Website:
Email:


MTech Digital được thành lập từ 2011, Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp công nghệ ứng dụng cho các chiến dịch marketing shor-term hoặc long-term.

Các dịch vụ chính:

  • Website Development
  • Mobile Development
  • Interactive Solution (AR/VR/ Interactive sensor – Event/ Activation)

Vui lòng nhấn vào Kênh YouTube của chúng tôi để tham khảo thêm các dự án tiêu biểu gần nhất.

Và tải Credential mới nhất của chúng tôi tại đây hoặc góc phải bên trên màn hình

Xin Cảm Ơn.

Tounch in MTech Digital

  • Twitter:
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vinhp/
  • Instagram:
  • Facebook: https://www.facebook.com/MTECH.Solutions

MTech Digital on Social Media