About Rubix Trading

Slogan:

Location: Tầng 5, Press Club Building, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline:

Geographic Focus: Hà Nội, Vietnam

Business Segment: Branding và Design, Creative, Market Research, PR, Tư vấn Marketing tổng thể

Website:
Email:


1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Bằng sự thấu hiểu chiến lược kinh doanh, Rubix Trading phân tích cơ sở dữ liệu đầu vào, hình thành nhận định sắc bén và giải pháp định hướng, góp phần vào các quyết định phù hợp và đúng thời điểm của khách hàng. Với phương thức tiếp cận sáng tạo và mạnh mẽ, Rubix Trading cung cấp đánh giá tổng quan về thị trường và các bên liên quan, xác định cơ hội tiềm năng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh theo kế hoạch đề ra.
• Nghiên cứu và đánh giá thị trường
• Nghiên cứu khách hàng mục tiêu
• Phân tích và đánh giá đối thủ cạnh tranh
• Phân tích quan hệ đối tác chiến lược
• Tiếp thị nhóm
2. TIẾP THỊ
Trong dịch vụ Tiếp thị, Rubix Trading mang lại cho khách hàng những ý tưởng sáng tạo và các giải pháp tối ưu nhằm thúc đẩy kinh doanh, tăng cường sự tham gia của người tiêu dùng và phát triển thương hiệu. Tư vấn đáng tin cậy của chúng tôi trong việc phát triển chiến lược, triển khai chiến dịch cùng hiểu biết về tâm lý người tiêu dùng tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, dịch vụ Tiếp thị của Rubix Trading cũng thiết lập các giá trị bền vững thông qua việc củng cố quan hệ đối ngoại và quản lý tiếp thị nội bộ.
• Chiến lược tiếp thị tổng thể
• Lập kế hoạch, triển khai tiếp thị trên diện rộng và trong thị trường ngách
• Lập kế hoạch và triển khai tiếp thị nhóm
• Thiết lập và đào tạo đội ngũ nhân sự
• Tư vấn hoạt động tiếp thị đang triển khai
3. QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
Thông qua nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch thực tiễn, Rubix Trading cung cấp tư vấn chiến lược, triển khai hoạt động quan hệ công chúng để mang lại hiệu quả kinh doanh cho khách hàng. Chúng tôi cũng tích hợp các phương pháp truyền thông hiện có với công nghệ hiện đại nhằm tăng cường độ phủ về thương hiệu và danh tiếng của khách hàng trên nhiều kênh tương tác.
• Chiến lược truyền thông và quan hệ báo chí
• Lập kế hoạch và truyền thông trên báo chí
• Phát triển nội dung
• Quan hệ công chúng
• Sự kiện
4. THIẾT KẾ SÁNG TẠO & SẢN XUẤT
Dựa trên đánh giá toàn diện về thương hiệu và nắm bắt xu hướng tiêu dùng, Rubix Trading truyền tải tín hiệu thị giác của thương hiệu vào các vật phẩm tiếp thị gồm bộ nhận diện thương hiệu, tài liệu tiếp thị và kinh doanh. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thông qua tư vấn trực tiếp, thiết kế sáng tạo và sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn.
• Vật phẩm tiếp thị
• Phát triển website
• Nhận diện thương hiệu
• Thiết kế và sản xuất bao bì
• Trưng bày và quảng cáo tại điểm bán lẻ
• Thiết kế và trưng bày cửa hàng
• Triển lãm
• Nhiếp ảnh
5. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Với ưu thế vượt trội trong lĩnh vực Quản trị thương hiệu, Rubix Trading cung cấp các giải pháp mang tính liên tục và dịch vụ toàn diện nhằm phát triển danh tiếng cho khách hàng. Bằng hiểu biết sâu sắc và sức sáng tạo không giới hạn, chúng tôi hoạch định chiến lược, triển khai các chương trình phát triển thương hiệu trên nhiều kênh riêng biệt để tăng cường quan hệ giữa khách hàng với thị trường mục tiêu.
• Chiến lược và định vị thương hiệu
• Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch phát triển thương hiệu
• Thiết lập và quản trị thương hiệu

Tounch in Rubix Trading

  • Twitter:
  • Linkedin: https://vn.linkedin.com/company/rubix-trading-ltd
  • Instagram:
  • Facebook:

Rubix Trading on Social Media